Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Časopisy dostupné na dětském oddělení

  • 21. století Junior
  • ABC
  • Amos
  • Časostroj
  • Čtyřlístek
  • Mateřídouška
  • Sluníčko

Back to top