Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

V lednu 2023 zahájil litoměřický Deutschklub už 7. rok "sprechtění" pro DOBROU VĚC. 

V prvním pololetí Deutschklub podpoří Diakonii.

Lednová sbírka vynesla už 7.300,- Kč!!!

V  městském parčíku přiléhajícím k nového domu chráněného bydlení a chráněných dílen v Kamýcké ulici plánuje Diakonie vytvořit komunitní zahradu.  Zahrada bude sloužit k odpočinku veřejnosti i jako terapeutický program pro klienty Diakonie. Ti zde budou pěstovat byliny, udržovat zeleň a pečovat o slepičky hedvábničky, které oživí zelený prostor. Peníze vybrané v Deutschklubu budou využity na pořízení posezení v zahradě. 

Za dobu své existence podpořil Deutschklub celkovou částkou převyšující 250 tisíc korun řadu projektů v litoměřických charitativních organizacích. Vloni podpora směřovala do Centra náhradní rodinné péče a NF DELFÍN.

Tschüß. 

HANA

Back to top