Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

HISTORIE KOLEM NÁS – Památník Terezín v proměnách času (1947–2023) – Ivana Rapavá | přednáška

Středa, 4. říjen 2023 od 17:30

Knihovna K.H. Máchy

(Obsazenost: 16 z 30)

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA. NELZE SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Srdečně zveme na první z cyklu přednášek Historie kolem nás – Represivní zařízení v Terezíně a v Litoměřicích (1940–1948), který ve spolupráci s knihovnou připravil Památník Terezín.

Města Terezín a Litoměřice se do naší nedávné historie smutně zapsala existencí policejní věznice, židovského ghetta a koncentračního tábora. Pojďme společně nahlédnout do minulosti těchto míst, která se v letech 1940–1945 nedobrovolně stala symbolem politické a rasové perzekuce.

Památník národního utrpení (od roku 1964 Památník Terezín) byl zřízen v roce 1947 jako instituce, jejímž posláním bylo uchovat památku obětí politické a rasové perzekuce v letech nacistické okupace a pečovat o místa spojená s utrpením tisíců lidí v letech druhé světové války. Přednáška představí činnost Památníku Terezín a zásadní okamžiky v jeho vývoji zasazené do historických souvislostí.

Program přednáškového cyklu 2023/2024:

Historie kolem nás. Represivní zařízení v Terezíně a v Litoměřicích (1940–1948)

Města Terezín a Litoměřice se do naší nedávné historie smutně zapsala existencí policejní věznice, židovského ghetta a koncentračního tábora. Pojďme společně nahlédnout do minulosti těchto míst, která se v letech 1940–1945 nedobrovolně stala symbolem politické a rasové perzekuce.


Back to top