Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Z vězení na svobodu – Probační a mediační služba | přednáška

Středa, 22. listopad 2023 od 16:00

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Jak obtížná je cesta propuštěného z vězení? Co očekává společnost, co potřebuje poškozený a co propuštěný? Přijďte si poslechnout, jaká je role Probační a mediační služby v resocializaci odsouzených a jak se zapojují dalších subjekty do procesu resocializace. 20 let zkušeností Probační a mediační služby se může hodit i vám.


Back to top