Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

ve dnech 29. 6. - 7. 7. 2024 bude knihovna uzavřenaDětské oddělení bude mimo provoz od 29. 6. - 14. 7. 2024Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a v soboty bude knihovna zavřena. Děkujeme za pochopení.

 

Filipínské Litoměřice Ferdinanda Blumentritta – Tomáš Petrů / přednáška

úterý, 27. únor 2024 od 17:00

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

vstupné *50 Kč

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Ve své vlasti je téměř neznám, ale na Filipínách se po něm jmenují bulváry, čtvrti a stanice metra. Pražský rodák Ferdinand Blumentritt, jenž strávil celý svůj profesní život jako profesor a později ředitel dívčí reálky v Litoměřicích, byl ve své době jedním z největších expertů na filipínské dějiny a jazyky v Evropě. Současně byl blízkým přítelem filipínského národního hrdiny Josého Rizala. Ten napsal svůj předposlední dopis, noc před popravou španělskými kolonizátory r. 1896, právě Blumentrittovi – příteli z dalekých Čech, kde ho kdysi v květnu 1887 slavně navštívil. Jejich přátelství představuje pilíř česko-filipínských vztahů a Litoměřice jsou dnes takřka „povinným poutním místem“ každé filipínské delegace směřující do Evropy.

Přednášku o Blumentrittovi a Rizalovi, jejich přátelství i vazbami mezi Českem a Filipínami povede PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D. (1974), vědecký pracovník Orientálního ústavu AV ČR a odborný asistent Ústavu asijských studií FF UK. Dr. Petrů se dlouhodobě zabývá dějinami, kulturou a politikou ostrovní jihovýchodní Asie a jedním z jeho mnoha badatelských zájmů jsou vztahy českých zemí s tímto regionem. 

Podívejte se na videopozvánku, kterou pro vás natočil přednášející Tomáš Petrů. 


Back to top