Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Tairdinas – Kateřina Tamchynová / autorské čtení

Pondělí, 8. duben 2024 od 17:00

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Legenda z bájí a mýtů národa Tairdinas, který po staletích klidu opět vyplouvá na povrch. Celý kontinent je rozbouřený neklidnou politickou situací mezi královstvími. Špatná atmosféra vyvrcholí válkou, která je pro obyvatele národa Tairdinas zcela zničující. A tehdy, v těžkých časech přichází příběh z legend a jeho hrdinové ožívají a jejich síla se probouzí opět po letech k životu, aby národ vyvedla z období temna, a zachránila ho před jistou zkázou. Příběh je vyprávěn v alternativní historii českého národa, který v průběhu 20. století musel čelit tolika výzvám. 
Kniha je historický fantasy román, který je určen především pro čtenáře starší 15 let, ale může zaujmout i mladší.


Back to top