Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

HISTORIE KOLEM NÁS – Život dětí v ghettu Terezín – Radana Rutová / přednáška

Středa, 10. duben 2024 od 17:30

Knihovna K.H. Máchy

(Obsazenost: 28 z 30)

KAPACITA AKCE JE NAPLNĚNA. NELZE SE JIŽ PŘIHLAŠOVAT. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Když se dnes mluví o terezínských dětech, mnohým se vybaví kresby, básně, časopisy či opera Brundibár. Děti přijížděly do Terezína se svými rodinami již prvními transporty v listopadu a prosinci 1941 a od počátku se Židovská samospráva ghetta snažila vytvořit pro ně snesitelnější podmínky v ubytování, stravování, a  co nejvíce tak zamezit jejich fyzickému a psychickému strádání.


Back to top