Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

RODOKMEN – Právní záležitosti našich předků – Helena Voldánová / přednáška

Pátek, 12. duben 2024 od 9:00

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

dobrovolné

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Kdy byli naši předci plnoletí? Jak dědili grunt? K čemu sloužil rychtářský bejkovec? Pokračujeme v rodopisném pátrání, přijďte nahlédnout na život našich předků.

Štítky:
historie rodokmen

Back to top