Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

MENŠINY MEZI NÁMI – Býti básníkem 2 – Miloš Doležal / autorské čtení a beseda

Pondělí, 22. duben 2024 od 17:30

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Studenti GJJ Litoměřice budou klást otázky držiteli ceny Magnesia Litera, který se vedle poezie věnuje i osudům známých osobností (Josef Toufar, Karel Čurda).

Akci finančně podpořily Ústecká komunitní nadace a Hennlich s.r.o. 


Back to top