Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Litoměřice ateliérů Jany Veselé a Jana Choury

Pátek, 3. květen 2024 - středa, 12. červen 2024

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

vstup zdarma

Místo akce

Knihovna K.H. Máchy
Mírové náměstí 153/26
Litoměřice 1, 41201

Budova knihovny se zaplní pracemi žáků výtvarného oboru ZUŠ Litoměřice ateliérů Jany Veselé a Jana Choury. Přijďte si prohlédnout umělecká díla dětí a studentů. 

Štítky:
umění výstava ZUŠ

Back to top