Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

MUZEJNÍ NOC Fanfáry z balkónu – ZUŠ Litoměřice a Počátky Litoměřic – Filip Hrbek / komentovaná procházka

Pátek, 17. květen 2024 od 17:00

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

vstup zdarma

Místo akce

Knihovna K.H. Máchy
Mírové náměstí 153/26
Litoměřice 1, 41201

MUZEJNÍ NOC
Fanfáry z balkónu – ZUŠ Litoměřice / hudební vystoupení

Počátky Litoměřic – Filip Hrbek / komentovaná procházka
Projděte se známým historikem nejstarší místa našeho města. Litoměřice postupně vznikly na dvou návrších nad soutokem Labe a Ohře a to ještě pár století předtím, než se staly středověkým městem. Pod nánosy dalšího tisíciletí se pokusíme odhalit, co do dnešní doby ze středověkých Litoměřic ještě přežilo a na základě výkladu si také společně představit, jak město ve středověku nejen vypadalo, ale i žilo.

sraz před budovou knihovny

Štítky:
muzejní noc

Back to top