Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

Na začátku druhé třídy v rámci podpory nejmladších čtenářů získají děti průkazku do knihovny zdarma. Slavnostní okamžik podtrhuje přítomnost krále, či rytíře, který děti slavnostně pasuje na čtenáře. K pasování přihlašuje žáky 2. tříd škola, nebo vyučující. Pasujeme celé třídy.

datum konání
V rámci Týdne knihoven, který se koná obvykle první týden v říjnu.

cílová skupina
dětem
dětem 7-8 let
školám

Back to top