Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

2022 / Osobností Knihovny Karla Hynka Máchy v Litoměřicích se pro rok 2022 stala Bc. Irina Kalinina, dobrovolnice a pracovnice Charity ČR. Téměř ihned po vypuknutí války na Ukrajině se paní Irina s plným nasazením zapojila do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Ve spolupráci s knihovnou organizovala sbírky knih v ukrajinštině a také vedla jeden z kurzů češtiny pro ukrajinské obyvatele prchající před válkou. Jako poděkování a vyjádření uznání dostane paní Irina vlastní portrét, který bude namalovaný přímo na zeď  v takzvaném oblouku síně slávy.

2020 / Paní Hana Pavlištová už pátým rokem vede tzv. Deutschklub. Zájemci o konverzaci v německém jazyce se scházejí v Čajovně Hóra a každou středu (pokud je to možné) v naší knihovně. Lektorka se nenechala odradit ani pandemií a převedla své lekce i do online prostředí. Tuto činnost vykonává bez nároku na honorář a celý klub pomáhá hned dvakrát: účastníci si procvičí své komunikační schopnosti a rozšíří slovní zásobu v jazyce našich sousedů a zároveň mezi sebou vybírají peníze na charitativní projekty ve městě. Haně Pavlištové za tuto práci patří velký dík.

2019 / V roce 2019 se stala osobností roku studentka Nikola Grzybowska. Podílela se na sestavení informační brožury pro návštěvníky knihovny, zajišťovala dohled při festivalu Města čtou ve třech po sobě následujících ročnících, organizovala aktivity pro knihovní dětský den na místním koupališti, pomáhala s přípravou a organizací tradiční soutěže Středohorské jamování a podílela se na pořádání poetického večera s názvem Na slyšenou.
Jako dobrovolnice spolupracovala s redakcí knihovních novin, kam psala články a zajišťovala korektury, vedla literární klub Ψ sádlo, dokumentovala vernisáže a další kulturní akce, vypomáhala i v běžném provozu knihovny a podílela se na přípravě volnočasových akcí pro děti.

2018 / Titul získal pan Oldřich Doskočil.

2017 / Osobností knihovny roku 2017 se stala Helena Učíková Lendacká, vedoucí Dopoledního klubu aktivního stáří, lektroka angličtiny pro seniory a certifikovaná trenérka paměti České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging.

2016 / Knihovna v rámci oslav 70. let svého působení poděkovala titulem Osobnost knihovny za dlouholetou spolupráci Zdeňce Skálové. Ta byla iniciátorkou a organizátorkou knihovny v Hospici svatého Štěpána, dlouhá léta pracovala na pobočce knihovny v Pokraticích a řadu let půjčuje knihy lidem, kteří nemají možnost do knihovny sami docházet.

Back to top