Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Litoměřický knižní festival

Středa, 20. září 2023 od 16:30

Knihovna K.H. Máchy

AKCE JE PŘÍSTUPNÁ BEZ PŘEDCHOZÍ REZERVACE

Cena

zdarma

Místo akce

Galerie knihovny, 2. patro

Zveme vás na 3. ročník přehlídky děl litoměřických autorů. Pořádají nakladatelství Continual Progress a literární klub José Rizal.


Back to top