Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

knihovna bude ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2024 zavřena. Děkujeme za pochopení.
Všechny výpůjčky s datem návratu v těchto dnech budou automaticky prodlouženy.

Komerční pronájem společenských prostor knihovny činí za každou započatou hodinu 500 Kč. V případě neziskových, charitativních a kulturních projektů, které nesledují komerční cíle, může ředitel organizace udělit výjimku, nájemné snížit, případně odpustit.

kontakt: Zora Čuchalová

Společenský sál, nazývaný též "Galerie knihovny", je ideálním místem pro konání menších kulturních akcí, vzdělávacích akcí, besed apod.

Parametry:

  • plocha sálu 49,5m2
  • pódium 2m x 4,5m
  • stohovatelné židle, variabilní stoly
  • počítač pro prezentaci + ozvučení
  • projektor + promítací plátno
  • flipchart
  • doplňkové bodové osvětlení
  • bezbariérový přístup (2. NP přístupné výtahem)
  • sociální zařízení ve stejném podlaží
  • maximální kapacita 35 osob
pronajem-prostor-01
pronajem-prostor-02
pronajem-prostor-03
pronajem-prostor-04
pronajem-prostor-05
pronajem-prostor-06
pronajem-prostor-07
pronajem-prostor-08
pronajem-prostor-09
pronajem-prostor-10
pronajem-prostor-11
pronajem-prostor-12
pronajem-prostor-13

Back to top