Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

Kopírování a tisk

V knihovně je možné podle platného ceníku služeb využít kopírovacích služeb (naučné oddělení) a tisku z osobního počítače (týká se všech oddělení).

Tisk z PC

A4 černobílý tisk 4 Kč/ks

Kopírování dokumentů

Černobílé kopírování (naučné oddělení)
formát A4 / jednostranné 2 Kč
formát A4 / oboustranné 3 Kč
formát A3 / jednostranné 3 Kč
formát A3 / oboustranné 4 Kč

Barevné kopírování (naučné oddělení)
formát A4 / jednostranné 10 Kč
formát A4 / oboustranné 20 Kč
formát A3 / jednostranné 20 Kč
formát A3 / oboustranné 40 Kč

Skenování a vazba

V případě potřeby je také možno využít služby skenování (naučné oddělení), na požádání také vazby dokumentů do kovové kroužkové vazby (naučné oddělení, vyhotovení do třetího dne).

Veřejný Internet a počítače

Knihovna poskytuje veřejný internet. Je možné využít k přístupu na internet počítačové stanice na jednotlivých odděleních, nebo se připojit přes vlastní zařízení na wifi, která je dostupná na všech odděleních knihovny.

WIFI

V prostorách knihovny se můžete bezdrátově připojit k internetu pomocí Wi-Fi. Veřejná síť se jmenuje "macha". Pro přihlášení (často u notebooku, tabletu) je nutno otevřít okno prohlížeče. Knihovna neposkytuje hardwarové zařízení a nekonfiguruje vlastní zařízení uživatelů. Použité šifrování je WPA-PSK. Knihovna neručí za chování a škody způsobené při práci s wi-fi připojením na soukromých zařízeních uživatelů knihovny.

Pravidla přístupu k výpočetní technice

Back to top