Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Knihovna Karla Hynka Máchy se snaží dlouhodobě systematicky rozvíjet čtenářství u dětí. V novém roce přichází s pravidelným programem, který má lásku ke knihám u dětí podpořit.

Jde o pravidelné čtení dětem mladšího školního věku, které se koná jednou za měsíc, v pátek odpoledne. Program vede knihovnice, ale děti se aktivně zapojují, aby předčítaly vrstevníkům, společně diskutují nad obsahem a sdělením čteného textu a nechybí kreativní výtvarná aktivita. „Zkušební akce tohoto typu s názvem Pohádkové čtení proběhly již během loňského roku a koncept se osvědčil. V letních měsících se tak například četlo venku v prostoru před knihovnou, za pomoci našich dobrovolnic.“, uvedla Martina Vondráková, ředitelka knihovny.

„Rozhodli jsme se zavést toto čtení jako pravidelné setkávání, takový malý čtenářský klub pro děti. V plánu je střídat předčítající osobnosti tak, aby čtení bylo pro děti zajímavé. Chceme pozvat seniory, teenagery, spisovatele i litoměřické osobnosti“, uvedla Hana Plechačová, knihovnice dětského oddělení knihovny KHM. Termíny konání budou vždy uvedeny v měsíčním programu knihovny, rodiče mohou děti přihlásit v předstihu na webových stránkách knihovny nebo osobně. Při posledním setkání v pátek 17. ledna si děti četly z knihy Králík je taky jenom člověk, kterou vydalo nakladatelství Pikola. Příští klub Čtení nás baví se uskuteční v pátek 31.3.2023, číst dětem bude Eva Dolejšová ze své knihy Tajemství jedné knihovny aneb Ze života knižních skřítků.

Back to top