Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Ani ve světě digitálních technologií nepřestává být čtenářská gramotnost jednou z nejdůležitějších kompetencí. Člověk ji však nezíská sám od sebe a je potřeba ji rozvíjet už do nejútlejšího věku. Přečtěte si rady a tipy, jak děti zasvětit do světa knížek tak, aby si osvojily čtenářské návyky a zvýšily své čtenářské dovednosti. 
Průvodce vznikl za spolupráce firem Jenpix GmbH a C&A, nezahrnuje reklamní obsah a je čistě informačního charakteru.

Back to top