Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

upozorňujeme na změnu v letním provozu. Ve všední dny bude od 12:00 do 13:00 polední pauza a ve čtvrtky a soboty bude knihovna zavřena.
Děkujeme za pochopení.

 

Ve středu 12. dubna 2023 se Deutschklub vypravil z Litoměřic do Prahy. Hlavním cílem byla návštěva Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, které má od navázání diplomatických vztahů v roce 1974 své sídlo v Lobkovickém paláci. Došlo i na setkání s panem velvyslancem Andreasem Kühnem. Pan velvyslanec ocenil dlouholetou činnost Deutschklubu, a to nejen stránku vzdělávací, ale i tu charitativní. Na pravidelných setkáních Deutschklubu procvičují účastníci konverzaci v němčině a svým účastnickým poplatkem přispívají do charitativní sbírky.

V rámci  návštěvy německého velvyslanectví se "Deutschklubisté" seznámili s historií i fungováním ambasády. Velká pozornost byla věnována událostem podzimu 1989, kdy se toto místo stalo významným mezníkem nejen německých dějin. Velké emoce vzbudil i jedinečný filmový dokument z této doby.

Za dobu své existence podpořil Deutschklub celkovou částkou převyšující 250 tisíc korun řadu projektů v litoměřických charitativních organizacích. Vloni podpora směřovala do Centra náhradní rodinné péče a NF DELFÍN. Charitativní sbírka za první pololetí 2023 bude směřovat do DIAKONIE LITOMĚŘICE.

Back to top