Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

knihovna bude ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2024 zavřena. Děkujeme za pochopení.
Všechny výpůjčky s datem návratu v těchto dnech budou automaticky prodlouženy.

Milí čtenáři, vzhledem k našemu přání zachovat kvalitu služeb dojde od 1.1.2024 k navýšení cen za registraci čtenáře. Ceník je k nahlédnutí zde. Děkujeme za pochopení.

Typ poplatku Ceník platný
do 31. 12. 2023 od 1. 1. 2024
Základní poplatek na 12 měsíců 250 Kč 300 Kč
Studenti denního studia do 26 let věku 150 Kč 180 Kč
Děti do 15 let věku 50 Kč 60 Kč
Evidovaní na Úřadu práce 100 Kč 120 Kč
Senioři od 65 let zdarma zdarma
Držitelé průkazu ZTP zdarma zdarma
Držitelé Rodinného pasu 20% sleva 20% sleva
Jednorázový vstup - internet (neregistrovaní)  10 Kč/1 h 15 Kč/1 h
Využití prezenčních služeb knihovny 10 Kč 15 Kč

Back to top