Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

knihovna bude ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2024 zavřena. Děkujeme za pochopení.
Všechny výpůjčky s datem návratu v těchto dnech budou automaticky prodlouženy.

Po prvním měsíci pilného "sprechteni "  sbírka  pro Nadační fond Delfín narostla na necelých 12 000 Kč.  V roce 2022 činila  sbírka pro NF Delfín za prvních měsíc 3 200 Kč, takže současný nárůst je opravdu fantastický!

Charitativní sbírka Deutschklubu směřuje v prvním pololetí do Nadačního fondu DELFÍN a bude využita na podporu hudebního vzdělávání dětí. 

Nadační fond DELFÍN – šance dětem byl založen v květnu 2016. Cíl je  začlenit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do plnohodnotných mimoškolních aktivit a umožnit jim tím smysluplné využití volného času. Z prostředků fondu jsou dětem částečně nebo i zcela hrazeny konkrétní volnočasové aktivity. 

9c6c415e-138c-4b93-8199-95009b861fc2
192677c6-0b5b-4bcd-90e2-7c0db6e7ea07
69796559-2145-4678-8b40-00c8f14c1e85
Deutschklub_01
Deutschklub_02
Deutschklub_03
Deutschklub_04
Deutschklub_05

Back to top