Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Na konci března dosáhla charitativní sbírka fantastických 22 800 Kč, což je výsledek, na který jsou členové klubu nesmírně hrdí. A protože věří v důležitost dobročinnosti, "sprechtime" pro dobrou věc bude pokračovat i nadále.

Charitativní sbírka Deutschklubu v prvním pololetí směřuje do Nadačního fondu DELFÍN a bude využita na podporu hudebního vzdělávání dětí. Prostřednictvím NF DELFÍN přispějí na školné v ZUŠ pro děti ze sociálně slabších rodin.

Nadační fond DELFÍN – šance dětem byl založen v květnu 2016 s cílem začlenit děti ze sociálně znevýhodněného prostředí do plnohodnotných mimoškolních aktivit a umožnit jim smysluplné využití volného času. Z prostředků fondu jsou dětem částečně nebo i zcela hrazeny konkrétní volnočasové aktivity.

Za dobu své existence Deutschklub podpořil částkou převyšující 350 tisíc korun řadu projektů v litoměřických charitativních organizacích. V lednu tohoto roku Deutschklub zahájil již osmý rok své činnosti.

V Deutschklubu cvičí účastníci konverzaci v němčině na různá témata a svým účastnickým poplatkem přispívají do sbírky, která podpoří činnost charitativních organizací v regionu.

Back to top