Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Krásné počasí využili účastníci Deutschklubu a prošli si historická místa Litoměřic. Výklad o známých pamětihodnostech našeho města byl jak jinak než v němčině! 

Rovněž stojí za zmínku, že o víkendu 13. - 14. 4. 2024 přijalo několik členů z litoměřických spolků Lito-Partner a Deutschklub pozvání od přátel z partnerského města Míšeň. Společně s nimi pak navštívili vápencový důl v nedalekém Miltitz. Více si můžete přečíst zde

Back to top