Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Se začátkem nového roku se Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích s novým logem připojí k jednotnému grafickému vizuálu města.

Autorkami grafické identity, jíž dominuje logo se stylizovanou knihou a vlnkou jako symbolem pro řeku Labe, jsou Eva Vopelková a Petra Kalousková z litoměřického Studia Svéráz. Ve svém návrhu pro knihovnu uplatnily svěží styl laděný do modré a zlaté barvy, který koresponduje s grafickým vizuálem Litoměřic a ostatních městských organizací. 

Se začátkem nového roku se Knihovna Karla Hynka Máchy v Litoměřicích s novým logem připojí k jednotnému grafickému vizuálu města.

Autorkami grafické identity, jíž dominuje logo se stylizovanou knihou a vlnkou jako symbolem pro řeku Labe, jsou Eva Vopelková a Petra Kalousková z litoměřického Studia Svéráz. Ve svém návrhu pro knihovnu uplatnily svěží styl laděný do modré a zlaté barvy, který koresponduje s grafickým vizuálem Litoměřic a ostatních městských organizací.

Knihovna návštěvníkům nabízí nejen základní servisní služby, jako jsou výpůjčky knih, ale i bohatý i kulturní program nabitý rozmanitými událostmi. Je to místo, kde by měl návštěvník získat informace, najít odpočinek a inspiraci. Grafický vizuál tedy odráží všechny tyto faktory. 

Obsahem nového vizuálu pro knihovnu jsou značka, barevnost, písmo, možnosti aplikace vizuálního stylu, externí tiskoviny a e-mailové podpisy.

„Základním motivem jsou abstraktní tvary knihy. Tak jako každá kniha má svůj příběh, i tento modifikovatelný objekt pracuje pokaždé s jiným obsahem. Můžeme na něj reagovat ilustrací, vkládat do něj či za něj fotografii nebo použít více pohledů dohromady, a vytvořit tak "hejno letících knih,“ uvádí v grafickém manuálu Studio Svéráz.

Nový vizuál se propíše již v lednu do tištěných materiálů, jako jsou skládací programy a plakáty, ale také do elektronické propagace v podobě bannerů na obrazovkách, emailových podpisů, sociálních sítí a webových stránek.

Back to top