Knihovna Karla Hynka Máchy je veřejnou knihovnou, pověřenou výkonem regionálních funkcí. Poskytuje svým uživatelům knihovnické a informační služby v návaznosti na systematicky budovaný knihovní fond a databáze knihovny. Podle možnosti zajišťuje přístup k dalším informačním systémům.

Naše knihovna

Štítky

Vážení čtenáři,

knihovna bude ve dnech 28. 3. – 1. 4. 2024 zavřena. Děkujeme za pochopení.
Všechny výpůjčky s datem návratu v těchto dnech budou automaticky prodlouženy.

Pohodovou a vlídnou atmosféru měl předvečer svátku sv. Martina. Ten je v Litoměřicích už neodmyslitelně spojen s knihovnou. Letošní akci Svatý Martin s knihovou jsme kromě již tradičních dílniček, průvodu světýlek a divadelního vystoupení ještě zpestřili soutěží se Svatomartinskou stezkou a novým umístěním scény v parku Václava Havla.
Velký dík patří Městu Litoměřice a MKZ @litomerice_town@kultura_litomericeMěstské policii Litoměřice, paní Krajnanské za zapůjčení neuvěřitelně klidné kobylky, mladým hercům a jejich učitelce Tereze Rozmarové z LDO ZUŠ Litoměřice, moderátorovi Mirku Zimmerovi, děkanovi Józefu Szeligovi, autorce Svatomartinské stezky Martině Daníškové a hlavně Vám všem, kteří jste přišli.

2B1788C7-5A0F-44BE-8254-3514AFFCD484
2f4c3e31-4a7f-40f8-86ac-9d9ec38c5128
8a4a6ff0-fa95-480a-80e6-7c65ffde4a36
53e04152-3622-47b7-92a6-b110084151ef
93d78d98-c2b0-41c1-94dc-533db13b6e7a
20231110_121947
20231110_1229500
c75789f5-159e-4255-b6ee-6aa8e5826a44
ddc78b1d-5d3a-4d61-9b45-8e629da69398
IMG_0370
IMG_0372
IMG_1953
IMG_1957
IMG_1965
IMG_1969
IMG_1970
IMG_1977
IMG_1980
IMG_1995
IMG_1998
IMG_2004
IMG_2006
IMG_2008
IMG_2021
IMG_2025
IMG_2033
IMG_2041
IMG_2042
IMG_2047
IMG_2052
IMG_2054
IMG_2055
IMG_2060
IMG_2062
IMG_2067
IMG_2070
IMG_2074
IMG_2076
IMG_2077
IMG_2080

Back to top